Praktiske oplysninger

RBB kræver som udgangspunkt 8×5 meter sceneplads med adgang til almindelig 220volt. Et akustisk klaver/flygel er naturligvis en fordel, men er ikke et krav. Er pladsen trang, anvendes digitalt klaver. RBB har ikke krav om hverken scene eller særlig belysning, men det kan være en visuel fordel at løfte basun gruppe samt trompetgruppe op på 20-30cm høje podier. RBB medbringer selv nodestativer/bandstands. Har RBB sang/instrumental solist med, skal der være et antal solistmikrofoner opstillet forrest på gulvet eller scenen. RBB har ikke behov for særligt lys da der medbringes nodelys, men arrangøren kan frit vælge scenebelysning iøvrigt. En evt solist kan have brug for følge-spotlight.

Fsva lydanlæg skal dette i koncertsale dimensioneres af koncertstedets lydfolk, herunder brug af scene monitorer . Til mindre koncerter / private arrangementer medbringer RBB et mindre lydanlæg til forstærkning af sang, guitar, bas samt klaver.

Ved koncerter i større sale må der påregnes en lydprøve, der skal forsøges skemalagt ikke tidligere end 3 timer før koncertstart.

RBB Honorar er eksklusiv omkostninger til lyd, scene og belysning. Disse omkostninger afholdes af arrangøren medmindre andet er aftalt jf. kontrakt.

Dimensioner af orkesterplads:

randers-big-band-plan-over-opstilling-2