Typiske koncerthonorarer

Alle i orkestret er naturligvis velkomne til at forestå bookning af jobs..

Som udgangspunkt spiller vi kun to sæt med udgangspunkt i afstand fra Randers:

<100km – 20.000,-

>100km – 25.000,-

Sjælland – 30.000,-

Dertil kommer udgifter til solist, typisk koster Bobo 10k og Eje 20k..

Alle priser er naturligvis genstand for forhandling hvis jobbet er interessant nok, og vi iøvrigt kan se, at jobbet kan spilles uden alt for mange afløsere..

Som udgangspunkt er det derfor meget vigtigt, at man inden man snakker pris med kunden får forhørt sig ved orkestret om hvor mange afløsere, der skønnes nødvendigt.